Keturah Orji (NJ) Girls Triple Jump Champ 41-00.25