Girls Champ 1500m H3 - Sammy Watson vs. Katelyn Tuohy