Keleigh Scallon
University of Florida Gainesville FL USA
Newsome HS Lithia FL USA
2021
Distance/XC
Newsome Mid-Distance Star Keleigh Scallon Commits to UF