Meet Information

SCHEDULE OF EVENTS

Day 1 March 26
2:30 - Triple Jump U.17 & U.20 M
2:30 Javelin Throw U17& U20 F
2:30 - 100m U13, U15, U17 & U20 F
3:00 - 100m U13, U15, U17 U20 M
3:30 - Triple Jump U17 & U20 F
3:45 Javelin Throw U17 & U20 M
4:00 - 400m U15, U17 & U20 F
4:30 - 400m. U15, U17 & U20 M
4:50 - Hurdles Open F
5:00 - Hurdles Open M
5:05 - Shot Put U15, U17 & U20 M&F ( using 2 circles)
5:15 - Medley Relay Jr. F
5:25 - Medley Relay Jr. M
5:35 - 4 x 100m U13, U15, U17 & U20 F
6:00 - 4 x 100m U13, U15, 17 & U20 M

Day 2 March 27
3:00 - Long Jump U17 & U20 F
3:00 - Long Jump U17 & U20 M
3:20 - 800m U15, U17 & U20 F
3:40 - 800m U15, U17 & U20 M
4:15 - 200m U13, U15, U17 U20 F
4:35 - 200m U13, U15, U17 & U20 M
5:00 - Medley Relay Sr. F
5:15 - Medley Relay Sr. M
5:35 - 4 x 200 U13, U15, U17 U20 F
6:00 - 4 x 200 U13, U15, U17 & U20 M

Discussions